Share This Post

Top 7 quán caffe có view đẹp và chất lượng ở Nha Trang

1.Alpaca Homestyle Cafe. 

Địa chỉ: 10/1B Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang

Trong hình ảnh có thể có: món ăn và trong nhà

2. Rainforest

Địa chỉ: 146 Võ Trứ, Nha Trang, Khánh Hoà

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

3. Nôm Nôm Restaurant & Cafe

Địa chỉ: 17/6 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lộc Thọ,  Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, món ăn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật và trong nhà

 

4. RuNam Bistro

Địa chỉ: 32 – 34 Trần Phú, Nha Trang

Related image

5. Alpaca – Coffee & Store

Đị chỉ: 10/1B Nguyễn Thiện Thuật,  Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

Alpaca - Coffee & Store

6. Caffe Hoa đồng nội

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Nha Trang

7. Kincafe – Salvaged Ring Diên Khánh

Địa chỉ: Cầu Sông Cái, Diên Khánh, Khánh Hòa

Image result for Kincafe - Salvaged Ring Diên Khánh

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bàn, bầu trời và ngoài trời

 

Nguồn: Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>