viễn thông

Nha Trang: Chùm dây cáp điện, viễn thông ‘chui’ vào cây khô, dân hoang mang!

Việc chùm dây cáp điện, cáp viễn thông “chui” qua một cây xanh đã chết khô tồn tại gần một tháng nay trên đường Dương Vân Nga, thành phố Nha Trang, ...