TRUNG QUỐC BỊ BẮT Ở NHA TRANG

Hai tr.ùm xã hội đ.en Trung Quốc bị bắt ở Khánh Hòa

Ập vào căn hộ cao cấp ở Nha Trang, nhiều cảnh sát kh.ống c.hế hai anh em trùm g.i.a.n.g h.ồ người Trung Quốc bị Interpol t.r.u.y n.ã. Ngày 7/6, Phòng cảnh sát t...