trọng tài

Phó Chủ tịch VFF tuyên bố “cứng” trước lùm xùm trọng tài mắc lỗi

VFF sẽ họp với Ban Trọng tài để khắc phục, xử lý những trường hợp trọng tài mắc lỗi thời gian qua. Phó Chủ tịch VFF tuyên bố “cứng” trước lùm xùm tr...