trốn nóng ngày hè

Lên suối trốn nóng ngày hè

Những ngày này, khu vực suối Hóc Chim (xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) rộn ràng hơn, bởi có rất đông người dân trong huyện, thậm chí nhiều người từ thị x...