thúc đẩy đầu tàu

Thúc đẩy đầu tàu, tạo cực tăng trưởng

Đặc khu kinh tế là cái tổ cho phượng hoàng đến đẻ trứng” – TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã từng ví von như vậy khi đề cập đến mô...