tạo hồ sơ giả

Tạo hồ sơ giả để được bồi thường tái định cư

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng đã tạo ra những bộ hồ sơ giả để được Nhà nước bồi thường, tái định cư. Việc làm của các đối tượng không những gây t...