san lấp

Đất đồi ở Vân Phong bị san lấp trước thông tin thành đặc khu

Chiều hecta đất ở Khánh Hòa bị phá để làm mặt bằng mua bán bất động sản khi nơi này chuẩn bị thành đặc khu kinh tế. Nhiều hecta đất tại vịnh Vân Phong, huyện Vạ...