quản lý đất

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu các địa phương để xảy ra sai phạm quản lý đất đai

Trong 2 ngày 10 và 11-4, Báo Khánh Hòa đã có bài viết phản ánh về tình trạng người dân chặt phá cây cối, lấn chiếm đất công, thậm chí vô tư mua bán tại một số t...