nghệ thuật hát bài chòi

Ninh Hòa: Mong mỏi khôi phục di sản bài chòi

Nghệ thuật Bài chòi ở Ninh Hòa từng có những khoảng thời gian phát triển rực rỡ, nhưng đến nay đã mai một rất nhiều. Sở Văn hóa và Thể thao cùng với thị xã Ninh...