luật đặc khu

Chuẩn bị họp Ban chỉ đạo quốc gia về Luật Đặc khu

 Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia về luật đặc khu báo cáo công việc và đưa ra các đề xuất, chuẩn bị cho lần họp sắp tới. Văn phòng Chính ph...

Công đoàn các cấp chủ động thông tin đến CNLĐ về dự thảo Luật Đặc khu để không bị lợi dụng

Đây là chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hòa tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tham gia BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam và chỉ đạo các cấp CĐ triển khai một số nội ...

Quốc hội tán thành tạm dừng luật Đặc khu

Với 423/432 đại biểu có mặt tán thành, sáng 11.6, Quốc hội đã quyết định loại khỏi chương trình việc thông qua dự án luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc ...

TIN ĐÍNH CHÍNH VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – ĐẶC KHU KINH TẾ

1. Không có chuyện Việt Nam đã đồng ý cho Trung Quốc thuê đất đặc khu với thời hạn 99 năm. 2. Không có chuyện chỉ Trung Quốc mới được thuê đất đặc khu 99 năm. 3...

Chính phủ thống nhất lùi thời gian trình dự án Luật Đặc khu

Chính phủ thống nhất Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét lùi dự án Luật đặc khu sang kỳ họp thứ 6 và khẳng định không có thời hạn thuê đất đặc biệt...

Bộ trưởng KH-ĐT: Không có một chữ ‘Trung Quốc’ nào trong dự thảo luật ‘Đặc khu’

“Về sau lịch sử sẽ trả lời ở thời khắc quan trọng nhất ai là người chịu trách nhiệm trước sứ mệnh đất nước, chứ không phải nói cho sướng, không tư duy. Cái gì c...

Cho thuê đất 99 năm: ‘Quốc hội đang lắng nghe từng tiếng dân’

Câu chuyện thời gian thuê đất lên tới 99 năm đang bàn thảo để áp dụng tại 3 đặc khu đã nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt của dư luận. Bên hàng lang kỳ họp...

Luật Đặc khu phải đảm bảo tính vượt trội, cạnh tranh

Tại Hội thảo Đặc khu – Thể chế, chính sách và kỳ vọng thành công được tổ chức ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc phát tr...