lấn đường

Xã Vĩnh Thạnh: Có hay không tình trạng cất nhà lấn đường?

Con đường bê tông đi vào Bệnh viện Giao thông vận tải 6 (Phú Thạnh 3, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) bị người dân phản ánh có hiện tượng cất nhà, lấn đường, gây ...