HẠ GỤC BẠN NHẬU

Tạm giữ đối tượng đ.âm gục 2 bạn nhậu vì không được gọi là… anh

Sau khi có hơi men, Nam buộc một số người trong bàn nhậu phải gọi mình bằng anh và có những lời lẽ thiếu tôn trọng nên bị 2 thanh niên cầm ghế đuổi đ.ánh. Tức g...