ĐẠI BIỂU

Phát phiếu lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về 2 điều của luật An ninh mạng

Kết quả lấy phiếu ý kiến đại biểu Quốc hội với 2 nội dung của luật An ninh mạng cho thấy đa số đại biểu đã thống nhất với quy định của dự án luật này. Chiều 11....