chợ vĩnh phương

Xã Vĩnh Phương: Tiểu thương mong sớm được vào chợ mới

Hiện nay, tiểu thương chợ Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) mong muốn sớm được vào chợ mới để ổn định buôn bán. Bởi chợ tạm bố trí sát đường tiềm ẩn nhiều bất an về c...

Sửa chữa chợ Vĩnh Phương: Nhà nước và tiểu thương cùng làm

Hiện nay, chợ Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) đang sửa chữa, nâng cấp theo hình thức Nhà nước và tiểu thương cùng góp vốn. Phấn khởi nhưng trăn trở Được xây dựng từ...