Share This Post

Sẽ xây dựng đường gom Quốc lộ 27C

Hàng chục đường ngang hiện hữu kết nối với Quốc lộ 27C (đường Nha Trang – Đà Lạt) sẽ được rào đóng để bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời xây dựng một hệ thống đường gom thay thế. Việc triển khai đóng các đường ngang hiện hữu bắt đầu thực hiện vào năm 2018.

Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 27C có 80 vị trí đấu nối đường ngang hiện hữu, 24 vị trí đấu nối đường ngang mới thuộc quy hoạch đô thị được phê duyệt. Cuối năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch vị trí đấu nối đường ngang và quy hoạch hệ thống đường gom dọc tuyến Quốc lộ 27C trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có tổng cộng 29 vị trí được phê duyệt. Đồng thời, có 40 vị trí đường ngang cần được xóa bỏ. Cụ thể, các đường ngang hiện hữu sẽ được rào đóng lại và phân kỳ giai đoạn triển khai, trong đó có 27 đường ngang qua địa bàn huyện Diên Khánh và 13 đường ngang qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Việc rào đóng được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1, từ năm 2018 đến năm 2025, dự kiến đóng 40% các đường ngang hiện hữu không được thỏa thuận. Giai đoạn 2, sau năm 2025, thực hiện đóng 60% các đường ngang hiện hữu còn lại được thỏa thuận và bắt đầu triển khai xây dựng đường gom.

 

Quốc lộ 27C qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
Quốc lộ 27C qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

Theo ông Nguyễn Công Định – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc tuyến Quốc lộ 27C nhằm phục vụ lộ trình xóa bỏ các đường nhánh dọc tuyến, bảo đảm an toàn giao thông, góp phần nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường. Đồng thời, việc quy hoạch này cũng góp phần thực hiện công tác quản lý quỹ đất dọc tuyến và cấp phép xây dựng được thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Việc xóa bỏ các đường ngang được thực hiện có lộ trình, ưu tiên tập trung vào các đường gom trong khu đông dân cư, nơi có nhiều điểm đấu nối trái phép, gây mất an toàn lưu thông trên tuyến Quốc lộ 27C.

Quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc tuyến Quốc lộ 27C trên địa bàn tỉnh được lập với tổng cộng hơn 44,8km (gồm cả hai bên). Trong đó, đường gom trên tuyến Nha Trang – Đà Lạt qua địa bàn huyện Diên Khánh dài hơn 30,3km, gồm 2,7km tận dụng đường có sẵn trong quy hoạch đô thị đã được duyệt và hơn 27,6km đường quy hoạch mới. Đoạn qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh dài hơn 14,5km, gồm hơn 6km tận dụng đường có sẵn trong quy hoạch đô thị được duyệt và hơn 8,3km đường quy hoạch mới. Quy mô đường gom được thiết kế tối thiểu 2 làn xe, bề rộng nền đường tối thiểu 10m, vận tốc thiết kế 60km/giờ, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

UBND tỉnh cũng lưu ý, đường gom phải phù hợp với các quy hoạch địa phương đã được phê duyệt. Cụ thể, đối với các quy hoạch khu dân cư dọc quốc lộ thì xem như đoạn quốc lộ trong quy hoạch là đường thuộc đô thị; hoặc các dự án có ranh giới đã được phê duyệt sát quốc lộ thì các trường hợp này sẽ không quy hoạch đường gom để tránh chồng lấn. Đối với các quy hoạch nông thôn mới, các quy hoạch dọc quốc lộ đang làm, chưa được phê duyệt phải điều chỉnh lại cho phù hợp sau khi quy hoạch đường gom được phê duyệt. Đặc biệt, quy hoạch đường gom phải đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng để giảm thiểu tối đa vấn đề đền bù giải tỏa.

Về nguồn vốn, chủ trương của địa phương là tận dụng nguồn vốn của trung ương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hành lang an toàn đường bộ của tuyến quốc lộ. Đồng thời, huy động mọi nguồn vốn của địa phương, vận động đóng góp của nhân dân thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để tu sửa đường, bảo dưỡng làm đường ở địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ vốn của trung ương… để phát triển giao thông vận tải tỉnh. Ngoài ra, huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp thực hiện các dự án có ảnh hưởng đến tuyến quốc lộ, thực hiện xây dựng các tuyến đường gom.

Được biết hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành việc cắm mốc quy hoạch, với 33 mốc loại 1 và 414 mốc loại 2. Đồng thời, hoàn thành việc công bố quy hoạch theo quy định.

Đăng bởi: baokhanhhoa.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>