Share This Post

Quốc hội thông qua dự án cao tốc trên tuyến Bắc – Nam

Sáng 22-11, với 83,1% đại biểu Quốc hội (QH) biểu quyết tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo nghị quyết, dự án này có địa điểm từ Cao Bồ (Nam Định) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh), từ Cam Lộ (Quảng Trị) đến La Sơn (Thừa Thiên Huế), từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Dầu Giây (Đồng Nai), Cầu Mỹ Thuận 2 (Tiền Giang và Vĩnh Long) với chiều dài 654km. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 118.000 tỷ đồng, bao gồm: 55.000 tỷ đồng vốn Nhà nước và 63.716 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách. Thời gian chuẩn bị đầu tư để thực hiện dự án từ năm 2017 và cơ bản hoàn thành năm 2021. Giai đoạn 2017 – 2020 dự kiến đầu tư 654km, chia thành các dự án thành phần vận hành độc lập, hình thức, quy mô đầu tư phù hợp với từng dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án là 3.736ha, trong đó đất trồng lúa là 1.037ha. Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe trên tất cả các dự án thành phần, riêng dự án Cam Lộ – La Sơn theo quy mô 4 làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Sơ đồ dự án cao tốc Bắc-Nam
Sơ đồ dự án cao tốc Bắc-Nam

Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện và quản lý dự án; bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước…

Cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH thảo luận về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế (HC-KT) đặc biệt. Đã có 19 đại biểu QH thảo luận và 6 đại biểu tranh luận, tập trung vào những nội dung sau: về các vấn đề chung; về sự cần thiết ban hành luật; tên gọi của luật; phạm vi điều chỉnh của dự án luật; tiêu chí, điều kiện thành lập đơn vị HC-KT đặc biệt; việc lựa chọn các đơn vị Vân Đồn, Bắc Vân Phong; Phú Quốc để xây dựng đơn vị HC-KT đặc biệt; việc ban hành Luật Quy định về đơn vị HC-KT đặc biệt và ban hành các nghị quyết thành lập các đơn vị HC-KT đặc biệt, quy định cơ chế, chính sách đặc thù cho từng đơn vị; về quy hoạch đơn vị HC-KT đặc biệt; về nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài đối với hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại có yếu tố nước ngoài; giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh; đánh giá tác động về mặt quốc phòng, an ninh quốc gia, tác động đối với cuộc sống của người dân địa phương và khả năng thu hút đầu tư của các đơn vị HC-KT đặc biệt;

– Về tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HC-KT đặc biệt: xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là thiết chế Trưởng đơn vị HC-KT đặc biệt (phương án 1) hay mô hình cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND (phương án 2); về tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn Trưởng đơn vị HC-KT đặc biệt; trình tự, thủ tục, thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng đơn vị HC-KT đặc biệt; nhiệm kỳ và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đơn vị HC-KT đặc biệt; cơ chế giám sát hiệu quả đối với Trưởng đơn vị HC-KT đặc biệt; về đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND đơn vị HC-KT đặc biệt theo phương án 2 bảo đảm tính đột phá, tinh gọn, hiệu quả; về trách nhiệm của các cơ quan trung ương, chính quyền cấp tỉnh và quan hệ với chính quyền đơn vị HC-KT đặc biệt;

– Về chính sách phát triển kinh tế – xã hội đặc thù bảo đảm tính vượt trội, cạnh tranh: quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thời hạn giao đất thực hiện dự án của nhà đầu tư chiến lược; thủ tục xây dựng; chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước; về cơ chế hỗ trợ của ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh cho ngân sách đơn vị HC-KT đặc biệt, mức dư nợ vay và bội chi của đơn vị HC-KT đặc biệt; quản lý, sử dụng lao động nước ngoài; bảo đảm thủ tục hành chính thông thoáng, nhanh gọn, thuận lợi cho nhà đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo giải trình, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề được đại biểu QH nêu.

Theo: Báo Khánh Hòa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>