Share This Post

Phát hiện gần 700 vụ vi phạm sử dụng điện

Tính đến đầu tháng 11, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa phát hiện gần 700 vụ vi phạm sử dụng điện (trong đó trộm cắp điện 16 vụ), tăng 388 vụ (144%) so với cùng kỳ năm 2016, sản lượng điện truy thu 39.574kWh; số tiền truy thu hơn 400 triệu đồng.

Kiểm tra công tơ điện  tại huyện Vạn Ninh
Kiểm tra công tơ điện tại huyện Vạn Ninh

Được biết, thời gian qua, Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện của công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng và phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra sử dụng điện. Ngoài ra, công ty còn tổ chức 14 đợt kiểm tra công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tại các điện lực trực thuộc. Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra sử dụng điện một cách toàn diện, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm thất thoát điện năng, nâng cao hiệu quả phòng, chống vi phạm sử dụng điện; phát hiện sớm các hiện tượng bất thường như: mất dòng, mất áp, sản lượng tăng giảm bất thường… để xử lý kịp thời. Hàng quý, công ty tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra sử dụng điện cho các tổ kiểm tra sử dụng điện và Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện.

Theo: Báo Khánh Hòa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>