Share This Post

Khánh Hòa: Miễn, giảm giá vé hai trạm BOT Ninh An và Bàn Thạch

Bộ GTVT vừa thống nhất miễn, giảm giá vé cho phương tiện qua 2 trạm thu giá BOT Ninh An và Bàn Thạch.

Trạm thu giá BOT Ninh An tỉnh Khánh Hòa - (Ảnh internet)Trạm thu giá BOT Ninh An tỉnh Khánh Hòa – (Ảnh internet)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN, nhà đầu tư hai trạm thu giá là Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả (trạm Bàn Thạch) và Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa (trạm Ninh An) thống nhất việc miễn, giảm giá sử dụng dịch vụ đường bộ cho các phương tiện quanh trạm Ninh An tại Km1425 QL1 tỉnh Khánh Hòa và trạm Bàn Thạch tại Km1289+150 tỉnh Phú Yên theo phương án đề xuất của Tổng cục Đường bộ VN sau khi đạt được thống nhất với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Việc giảm giá vé phải đảm bảo trên nguyên tắc phù hợp với chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 11519 ngày 11/10/2017.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án xác nhận cụ thể các phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ; Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện. Định kỳ mỗi quý cung cấp tình hình biến động các phương tiện thuộc đối tượng giảm giá để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ VN đã đề xuất Bộ GTVT giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho một số xe ô tô của các địa phương vùng lân cận trạm thu giá Ninh An. Tổng cục Đường bộ VN đề xuất giảm 100% đối với xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng) của xã Ninh Lộc, xã Ninh Quang và phường Ninh Hà thuộc thị xã Ninh Hòa và xe của cơ quan nhà nước thuộc thị xã Ninh Hòa; miễn giảm giá 100% đối với xe vệ sinh môi trường (xe môi trường hoạt động công ích).

Đối với việc giảm giá chung tất cả các loại vé, Tổng cục Đường bộ đề xuất: Trước mắt giảm giá dịch vụ đối với xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng) từ 35.000 đồng/lượt xuống 30.000 đồng/lượt (vé tháng, vé quý giảm tương ứng). Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty cổ phần ĐT BOT Đèo cả Khánh Hòa, nhà đầu tư đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng cấp tín dụng cho dự án 13 năm từ khoản giải ngân đầu tiên (ngày 19/7/2013), tương đương 11 năm từ khi trả nợ. Thời điểm hiện tại, sau khi cập nhật các chỉ tiêu tài chính thực tế vào phương án tài chính của dự án, thời gian trả nợ ngân hàng dự tính là 13 năm 2 tháng, thời gian hoàn vốn dự tính là 14 năm 3 tháng, vượt 2 năm so với hợp đồng tín dụng. Do đó dự án không thể giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ chung cho tất cả các loại xe tại trạm Ninh An.

Vì vậy, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị Bộ GTVT có chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp làm việc với ngân hàng cung cấp tín dụng cho dự án để điều chỉnh thời hạn của hợp đồng tín dụng phù hợp với phương án tài chính của hợp đồng dự án. Sau đó sẽ tiếp tục đàm phán để giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu giá Ninh An cho phù hợp với mặt bằng chung.

Đối với trạm Bàn Thạch, đơn vị này cũng đã đề xuất Bộ GTVT giảm 100% đối với xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng) của xã An Dân, huyện Tuy An; Phường Xuân Đài, thị Xã Sông Cầu và xe của cơ quan nhà nước thuộc huyện Tuy An và Thị Xã Sông Cầu; miễn giảm giá 100% đối với xe vệ sinh môi trường. Tổng cục Đường bộ VN cũng đề xuất giảm giá chung tất cả các loại vé qua trạm này. Tuy nhiên, do số thu thực tế tại trạm Bàn Thạch, năm 2016 và dự kiến 2017 không đạt theo hợp đồng đã ký (năm 2016 đạt 73% so với phương án tài chính, năm 2017 đạt 86% so với phương án tài chính) nên phương án giảm giá chung không khả thi.

Nguồn: baogiaothong.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>