Share This Post

Festival Biển 2019: Công ty Cổ phần Truyền thông VNC được chọn là đơn vị thực hiện

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn thống nhất chọn Công ty Cổ phần Truyền thông VNC (TP. Hà Nội) là đơn vị thực hiện chương trình Festival Biển 2019.

Một màn biểu diễn ở Festival Biển 2017.
Một màn biểu diễn ở Festival Biển 2017.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Truyền thông VNC để điều chỉnh nội dung chương trình, kịch bản theo ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng nghệ thuật và các sở, ngành. Trên cơ sở đó, thẩm định, đề xuất và báo cáo UBND tỉnh kế hoạch tổ chức tổng thể các chương trình chính, các hoạt động, sự kiện đồng hành, kinh phí thực hiện Festival Biển 2019… trước ngày 15-12.

Theo baokhanhhoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>