Share This Post

Doanh nghiệp thưởng Tết năm 2018: Cao nhất 136 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng/người

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, qua báo cáo về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và âm lịch năm 2018 cho người lao động của 152 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, người có mức thưởng cao nhất là 136 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Cụ thể, về thưởng Tết Dương lịch năm 2018, đối với DN 100% vốn Nhà nước mức thưởng bình quân 4,8 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 44 triệu đồng, thấp nhất 360.000 đồng; DN cổ phần có vốn góp Nhà nước mức thưởng bình quân 2,3 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; DN tư nhân mức thưởng bình quân 718.000 đồng/người, trong đó người cao nhất 47 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng; DN có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng bình quân 1,4 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Ảnh minh họa

Về thưởng Tết âm lịch năm 2018, DN 100% vốn Nhà nước mức thưởng bình quân 5,9 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 44 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng; DN cổ phần có vốn góp Nhà nước mức thưởng bình quân hơn 6,4 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng; DN tư nhân mức thưởng bình quân 4,7 triệu đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài mức thưởng bình quân 2,6 triệu đồng/người, trong đó người cao nhất 129 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng.

DN có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco 60 triệu đồng/người, DN có mức thưởng thấp nhất là Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh 50.000 đồng/người. DN có mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là Công ty TNHH một thành viên Đường Biên Hòa – Ninh Hòa 136 triệu đồng/người, DN có mức thưởng thấp nhất là Công ty TNHH Hải Vương 100.000 đồng/người.

Theo: VĂN GIANG_Báo Khánh Hòa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>